Archief op juli 2016

Wees terughoudend met kritiek op de politie…

terughoudend met kritiek op politie

Wees terughoudend met kritiek op de politie wanneer het om etnisch profileren gaat.

Mensen, behorend tot een etnische minderheid, worden door de politie ‘onevenredig vaak’ gecontroleerd.

Of dat ‘onevenredig vaak’ in een getal of in een formule is uit te drukken, weet ik niet. In elk geval zou je het moeten koppelen aan de misdaadcijfers van autochtonen en allochtonen. In een versimpeld voorbeeld bedoel ik dit: van alle gevangenen in Nederland is ongeveer 94 procent man en 6 procent vrouw.

Meer lezen