Politie Amsterdam scherpt aanpak etnisch profileren aan

Politie Amsterdam scherpt aanpak etnisch profileren aan

aanpak van etnisch profileren door de politie

De burgemeester, politie en het Openbaar Ministerie in Amsterdam gaan de aanpak van etnisch profileren door de politie verder aanscherpen. Dat is besloten na het verschijnen van een onderzoeksrapport naar de politieaanpak van etnisch profileren.

Te vaak nog worden mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zonder goede reden staande gehouden door de politie. Dit leidt tot een gevoel van uitsluiting en pijn bij deze Amsterdammers, volgens de driehoek en het college. Een kwart van alle klachten over etnisch profileren door de politie kwam vorig jaar uit Amsterdam.

Niet effectief.

Bureau Beke, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, concludeert wel dat de Amsterdamse politie een aantal stappen in de goede richting heeft gezet. Maar het huidige beleid dat etnisch profileren tegen moet gaan is nog onvoldoende ingevoerd om ook effectief te zijn.

‘Hoewel de ingeslagen richting van verandering van kennis, houding en gedrag onder politiemedewerkers een basis biedt voor de toekomst, is er te weinig verankering in de teamplannen en te veel vrijblijvendheid in de aanpak,’ blijkt uit het onderzoek.

Plan van aanpak etnisch profileren tegen gaan.

Om in de toekomst etnisch profileren tegen te gaan neemt de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie alle conclusies en aanbevelingen over uit het rapport. Zo moet er onder andere geïnvesteerd worden in het leiderschap bij de politie zodat er meer aandacht en sturing komt voor etnisch profileren.

Ook moeten burgers meer betrokken worden om mee te denken over het beleid en wordt gekeken of de aanpak werkt. Daarnaast zal er geïnvesteerd moeten worden in de kennis, houding en gedrag van politiemensen die tot de professionalisering van controles leidt.

Aanvullend onderzoek.

Naast het overnemen van de aanbevelingen en conclusies uit het rapport gaat er in opdracht van de driehoek ook aanvullend onderzoek gedaan worden naar het burgerperspectief. Ook gaat de politie een nieuw plan van aanpak maken en zal die in de toekomst geëvalueerd gaan worden.

(Bron AD)

Reacties zijn gesloten.

Reacties zijn gesloten.