Het argument dat wordt gebruikt om etnisch profileren te rechtvaardigen is dat allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitscijfers.

Dat gegeven zouden de agenten mee nemen als ze de straat op gaan. Maar kun je het ze dan kwalijk nemen dat ze een Nederlands-Marokkaanse jongen van twintig in een dure Mercedes controleren? Stof tot nadenken dus!

Definitie van etnisch profileren.

Volgens Control Alt Delete is de definitie van etnisch profileren als volgt: “het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving – zowel op operationeel als organisatorisch niveau – terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat.”

Etnisch profileren bij de politie.

Bij etnisch profileren bij de politie draait het om disproportioneel vaak staande houden van burgers op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en of huidskleur, zonder dat daar een objectieve en redelijke rechtvaardiging voor bestaat.

Zo gek is het toch niet dat een agent een jonge jongen in een dure sportauto vraagt te stoppen?

Wat gaat de politie hier aan doen.

De politie gaat voor meer diversiteit, ook in het politieonderwijs en aan de top van de politieorganisatie. De politie meer aandacht voor het bestrijden van etnisch profileren, onder meer door agenten hier beter in op te leiden.

De politie gaat een andere definitie gebruiken voor etnisch profileren. De politie zal voortaan dezelfde definitie voor etnisch profileren hanteren als Amnesty International. Die luidt:

“Een vorm van discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, vanwege zijn huidkleur of herkomst en zonder goede en geldige reden”.

De pilot is een paar maanden uitgesteld omdat het is technisch nogal gecompliceerd is. De politie wil er graag dit voorjaar mee beginnen. In het systeem kunnen agenten voor een staandehouding zien hoe vaak iemand al gecontroleerd is en hoe vaak een proces verbaal is opgemaakt. Als je een automobilist wil stoppen die de afgelopen maanden al vier keer gecontroleerd is, zonder dat een bekeuring is gegeven, dan moet een agent zich de vraag stellen waarom hij diegene een vijfde keer wil controleren. Dat zorgt voor bewustwording. En zo kunnen wij meten, welke groepen vaak worden gecontroleerd terwijl er niets aan de hand is.

Hebben zij een bepaalde etniciteit of leeftijd? Het aantal onnodige controles zal afnemen. Bovendien kunnen we met het systeem klachten over etnisch profileren natrekken.

Minister Grapperhaus (JenV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Helder (PVV) over het bericht ‘Politie kiest voor nieuwe definitie van etnisch profileren’.

Download  Beantwoording Kamervragen over etnisch profileren bij de politie.