Wees terughoudend met kritiek op de politie…

Wees terughoudend met kritiek op de politie…

terughoudend met kritiek op politie

Wees terughoudend met kritiek op de politie wanneer het om etnisch profileren gaat.

Mensen, behorend tot een etnische minderheid, worden door de politie ‘onevenredig vaak’ gecontroleerd.

Of dat ‘onevenredig vaak’ in een getal of in een formule is uit te drukken, weet ik niet. In elk geval zou je het moeten koppelen aan de misdaadcijfers van autochtonen en allochtonen. In een versimpeld voorbeeld bedoel ik dit: van alle gevangenen in Nederland is ongeveer 94 procent man en 6 procent vrouw.

Ware ik een politieagent dan zou dus ik 16 keer zo vaak een man aanhouden als een vrouw. Houd ik daarentegen 21 keer zo vaak een man aan dan ben ik onevenredig bezig en zouden mannen zich terecht kunnen beklagen bij de politie. Aangezien ik mannen daar nooit over hoor, neem ik aan dat de huidige praktijk ongeveer de juiste verhouding weerspiegelt. Ook is het mogelijk dat die vermeende disbalans mannen helemaal niet interesseert, omdat ze het juist te druk hebben met het zetten van een ramkraak.

In principe kun je ook uitrekenen hoe groot de kans is dat iemand ten onrechte wordt aangehouden. Dat is een vrij ingewikkelde berekening, waarbij je de criminaliteitscijfers moet betrekken, die je dan weer kunt uitsplitsen naar de verschillende bevolkingsgroepen…Aldus Max Pam

(Bron Volkskrant)

Redactie